Metody 7 – mobile – StillMed Active

Metody 7 – mobile

Osteopatyczna diagnostyka i leczenie kręgosłupa

Metoda ta oparta jest o Osteopatyczną koncepcję leczenia kręgosłupa, którą stanowi przede wszystkim diagnoza. Dzięki dokładnemu poznaniu podłoża występowania dolegliwości pacjenta, terapeuta jest w stanie dobrać celowane leczenie ukierunkowane na źródło dolegliwości.