Metody 5 – mobile – StillMed Active

Metody 5 – mobile

Suche igłowanie

Jest to nowoczesna metoda terapii polegająca na nakłuciu zaburzonego miejsca w ciele człowieka.  Punktami, które mogą powodować występowanie dolegliwości bólowych są mięśniowo – powięziowe punkty spustowe. Tego rodzaju zaburzenia występują w brzuścach mięśniowych mięśni najbardziej narażonych na bodźce traumatyzujące tkankę. Istotnym elementem tej terapii jest bardzo dokładna lokalizacja punktu oraz precyzyjne wprowadzenie igły akupunkturowej. Bezpieczeństwo terapii warunkuje rozległa wiedza na temat anatomii i fizjologii ciała człowieka. Terapia poprzedzona jest wnikliwym wywiadem w celu określenia przeciwwskazań do zabiegu.