Metody 3- mobile – StillMed Active

Metody 3- mobile

Łańcuchy Mięśniowe GDS

Nazwa metody pochodzi od nazwiska autorki – Godelieve Denys-Struyf. Pani Godelieve była fizjoterapeutką, osteopatką oraz absolwentką Akademii Sztuk Pięknych. Ogromna zdolność obserwacji oraz zmysł estetyczny przyczynił się do powstania autorskiej metody. Terapeutka zaobserwowała występowanie charakterystycznych cech osobowości dla danej budowy ciała. Stanowi to bardzo mocne powiązanie z obszarem psychologii ciała. Posługując się tą metodą jesteśmy w stanie określić rejony najbardziej narażone na obciążenia. Autorka opisuje sześć  łańcuchów do wyrażania swojej osobowości z których mogą występować 1 lub 2 przeważające. Zbyt silna przewaga danych grup mięśniowych może powodować ograniczenie  ruchomości segmentów ciała przebiegających na danym łańcuchu.