Metody 2 – mobile – StillMed Active

Metody 2 – mobile

Fascial Distortion Model

Metoda terapii powięziowej, która została stworzona przez osteopatę dr Stephena Philipa Typaldosa. Zauważył on, że powieź odgrywa bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu narządu ruchu człowieka co w latach 90 – tych nie było oczywistością. Metoda ta opiera się w głównej mierze na obserwacji pacjenta, w szczególności tego jakimi gestami i słowami opisuje swoje dolegliwości. Od tego uzależniony jest dobór techniki  wykorzystanej do leczenia dolegliwości pacjenta.