Metody 1 – StillMed Active

Metody 1

Fascial Manipulation

Jest to metoda terapii manualnej tkanek miękkich, która została stworzona przez włoskiego fizjoterapeutę Luigigego Stecco. W powstanie i rozwój metody została zaangażowana cała rodzina Stecco. Wieloletnie badania prowadzone nad biomechanicznym modelem funkcjonowania ludzkiego ciała pozwoliły na powstanie metody cieszącej się ogromną skutecznością. Skuteczność tą zawdzięczamy bardzo dobrze rozwiniętej diagnostyce pacjenta, której celem jest dotarcie do pierwotnego problemu wywołującego dolegliwości. Leczenie polega na precyzyjnym wyznaczeniu punktów zaburzających działanie segmentów ciała a następnie poprzez dynamiczne pocieranie, zmianę konsystencji tkanki zaburzonej okolicy ciała.

Fascial Distortion Model

Metoda terapii powięziowej, która została stworzona przez osteopatę dr Stephena Philipa Typaldosa. Zauważył on, że powieź odgrywa bardzo ważną rolę w funkcjonowaniu narządu ruchu człowieka co w latach 90 – tych nie było oczywistością. Metoda ta opiera się w głównej mierze na obserwacji pacjenta, w szczególności tego jakimi gestami i słowami opisuje swoje dolegliwości. Od tego uzależniony jest dobór techniki  wykorzystanej do leczenia dolegliwości pacjenta.